آبتین چت | http://abtinchat.ir 2018-02-17T21:08:57+01:00 text/html 2017-10-23T03:28:58+01:00 abtinchat.ir نکاتی برای جلوگیری از نفخ http://abtinchat.ir/post/949 <div class="irc_mimg irc_hic imIXbJVzz48I-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 imIXbJVzz48I-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/bloating3.jpg" style="margin-top: 64px;" alt="Image result for ‫نکاتی برای جلوگیری از نفخ‬‎" height="266" width="400"></span></div> text/html 2017-10-23T03:28:17+01:00 abtinchat.ir پیشگیری از افزایش فشار خون با 3 تغییر در سبک زندگی http://abtinchat.ir/post/948 <div class="irc_mimg irc_hic i9a1zRdyZxLI-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 i9a1zRdyZxLI-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/hhh1579.jpg" alt="Image result for ‫افزایش فشارخون‬‎" style="margin-top: 83px;" height="228" width="380"></span></div> text/html 2017-10-23T03:27:46+01:00 abtinchat.ir یائسگی موجب افزایش فشار خون در زنان می‌شود http://abtinchat.ir/post/947 <div class="irc_mimg irc_hic i9Ls8rvBTgpQ-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 i9Ls8rvBTgpQ-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.ana.ir/Media/Image/1393/12/16/635613257608511563.jpg" alt="Image result for ‫افزایش فشارخون‬‎" style="margin-top: 37px;" height="319" width="478"></span></div> text/html 2017-10-23T03:27:10+01:00 abtinchat.ir بررسی علائم و تشخیص فشار خون بالا در افراد دیابتی http://abtinchat.ir/post/946 <div class="irc_mimg irc_hic im_nThaGi6lk-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 im_nThaGi6lk-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://salamati.ir/wp-content/uploads/2017/05/1-54-760x400.jpg" alt="Related image" style="margin-top: 71px;" height="252" width="478"></span></div> text/html 2017-10-23T03:24:03+01:00 abtinchat.ir راههای بالا بردن یا افزایش فشار خون http://abtinchat.ir/post/945 <div class="irc_mimg irc_hic im_nThaGi6lk-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 im_nThaGi6lk-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://bloodpressure.ir/wp-content/uploads/medicomais2-300x210.jpg" alt="Image result for ‫افزایش فشارخون‬‎" style="margin-top: 92px;" height="256" width="367"></span></div> text/html 2017-10-23T03:22:01+01:00 abtinchat.ir همه چیز درمورد میان وعده های دوران بارداری http://abtinchat.ir/post/944 <div class="irc_mimg irc_hic it8ijlaguAA0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 it8ijlaguAA0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2014/03/miyan-vade-doran-bardari.jpg" style="margin-top: 47px;" alt="Related image" height="300" width="300"></span></div> text/html 2017-10-23T03:21:23+01:00 abtinchat.ir جلوگیری از دیابت بارداری http://abtinchat.ir/post/943 <div class="irc_mimg irc_hic it8ijlaguAA0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 it8ijlaguAA0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2016/11/koodakSara_dot_com_koodak_vabastegi_madar_child_13557338461.jpg" style="margin-top: 5px;" alt="Related image" height="383" width="478"></span></div> text/html 2017-10-23T03:20:09+01:00 abtinchat.ir با خواص کیوی آشنا شوید http://abtinchat.ir/post/942 <div class="irc_mimg irc_hic it8ijlaguAA0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 it8ijlaguAA0-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.majalesalamat.com/wp-content/uploads/2017/01/kiwi-348x232.jpg" style="margin-top: 81px;" alt="Related image" height="232" width="348"></span></div> text/html 2017-10-23T03:19:26+01:00 abtinchat.ir این ۵ روش لاغری برای شخص شما خطرناک است http://abtinchat.ir/post/941 <div class="irc_mimg irc_hic ikD20W1Vn_1M-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ikD20W1Vn_1M-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://zibakho.com/wp-content/uploads/2017/01/sport-darman-25876283576823745010.jpg" style="margin-top: 87px;" alt="Related image" height="220" width="389"></span></div> text/html 2017-10-23T03:18:29+01:00 abtinchat.ir فواید جوانه گندم برای پوست + طرز تهیه انواع ماسک جوانه گندم http://abtinchat.ir/post/940 <div class="irc_mimg irc_hic ikD20W1Vn_1M-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ikD20W1Vn_1M-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://7ganj.ir/img/2015/07/Face-Pack-Oily-Skin-And-Pimples_01.png" style="margin-top: 55px;" alt="Related image" height="284" width="478"></span></div> text/html 2017-10-23T03:17:42+01:00 abtinchat.ir حمله خواب یا نارکولپسی چیست؟ http://abtinchat.ir/post/939 <div class="irc_mimg irc_hic iF9RltDhXeRQ-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 iF9RltDhXeRQ-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1395/9/21/1092342_932.jpg" alt="Image result for ‫حمله خواب یا نارکولپسی چیست؟‬‎" style="margin-top: 38px;" height="318" width="478"></span></div> text/html 2017-10-23T03:16:59+01:00 abtinchat.ir زومبا و تاثیر ورزش زومبا بر لاغری http://abtinchat.ir/post/938 <div class="irc_mimg irc_hic ijzvryDXInts-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ijzvryDXInts-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://cdn33.akairan.com/files/images/20177/2017718201115989230a.jpg" alt="Related image" style="margin-top: 63px;" height="267" width="400"></span></div> text/html 2017-10-23T03:16:15+01:00 abtinchat.ir غذاهایی که پوست صورت را تغییر می دهند http://abtinchat.ir/post/937 <div class="irc_mutc iJkKvCu_WtO8-s4mcypHTTek" style="" align="center"><span class="irc_mutl i3597 iJkKvCu_WtO8-dTEICwVRfZc"><img class="irc_mut iJkKvCu_WtO8-HwpH6ZlgJaI" alt="Related image" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStKf40Gut2_iyZ4CH3u_kM8ZBFcI3ppo0fc7jwa4CVaegqWNLR7Q" style="margin-top: 119px;" height="249" width="411"></span></div> text/html 2017-10-23T03:15:44+01:00 abtinchat.ir پیشگیری از بیماری آلزایمر با ورزش و فعالیت بدنی http://abtinchat.ir/post/936 <div class="irc_mimg irc_hic ijzvryDXInts-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ijzvryDXInts-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1.jpg" style="margin-top: 37px;" alt="Related image" height="319" width="478"></span></div> text/html 2017-10-23T03:15:20+01:00 abtinchat.ir ۷ ترفند برای کاهش وزن افراد دیابتی http://abtinchat.ir/post/935 <div class="irc_mimg irc_hic ijzvryDXInts-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><span class="irc_mil i3597 ijzvryDXInts-zixyDjKkw5M"><img class="irc_mi" src="http://www.majalesalamat.com/wp-content/uploads/2015/04/photogallery_tips_for_diabetes_weight_loss_00_full-348x232.jpg" alt="Image result for ‫تاثیر ورزش بر آلزایمر چیست؟‬‎" style="margin-top: 81px;" height="232" width="348"></span></div>